September 29, 2022

กระท่อม ห้ามทำอาหารขาย

รมว.ยุติธรรม แจง พืชกระท่อมปลูก ใช้ ครอบครอง ขายใบสดได้เสรี น้ำต้มกินเอง-แจกจ่ายได้ แต่หากจะนำมาทำอาหาร-น้ำสมุนไพรขาย ยังผิดกฎหมาย สาธารณสุขกำลังเร่งปรับแก้ให้สอดคล้อง SLOTXO เนื่องจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 9 กันยายน...