August 15, 2022

กรุงเทพ

ปภ. แจ้ง 12 จังหวัดเขตที่ลุ่มเจ้าพระยา-จังหวัดกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังผลพวงจากน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา   วันที่ 26 เดือนกันยายน 2564 เวลา 17.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันรวมทั้งทุเลาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกึ่งกลาง กองอำนวยการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งทุเลาสาธารณภัยกึ่งกลาง (กอปภ.ก.) เผยออกมาว่า...