August 15, 2022

กองบิน46

“ทัพฟ้า” ส่ง “กองบิน 46” นำทหารช่วยประชาชนซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านที่พักประชาชน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ตอนที่ “กองบิน 1” รีบเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับอุทกภัย เมืองจังหวัดโคราช พร้อมเกื้อหนุนยานพาหนะเพื่อลำเลียงของกินรวมทั้งน้ำจ่ายแจกผู้ได้รับภัย ด้าน “กองบิน 4” ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทรีบช่วยอุทกภัย   ช่วงวันที่ 29 กันยายน64 น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 พร้อมกับ น.อ.สว่าง คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 46 และก็น.อ.ณวรุณ ดีมา เสธ.กองบิน 46 ลงพื้นที่กลุ่มที่ 1 บ้านวังประดู่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นำกำลังพลออกช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมแนวคันนากั้นน้ำ สม่ำเสมอเป็นวันที่สอง เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตร และก็อาคารบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้อง   ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 จัดกำลังพล 60 คน, รถบรรทุกเล็ก 2 คัน, รถบรรทุกใหญ่ 2 คัน และเรือท้องแบน...