August 14, 2022

ขยายเวลา

วันที่  15 เดือนตุลาคม 2564 จ.กรุงเทพฯ “กรุงเทพมหานคร” ออกประกาศ ฉบับที่ 44 เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราวรวมทั้ง ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความเคร่งครัดบางครั้ง “คลายล็อก” กิจการค้าและกิจกรรมในสถานการณ์ “โควิด-19” เช็คเลยมีอะไรเปิดได้ และยังคงปิดต่อบ้าง เนื่องจากขณะนี้สถานการการระบาดของโควิด-19 เป็นในทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตรายวันลดลง โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ศบค. จึงมีมติให้ผ่อนคลายกิจกรรมและลดเวลาเคอร์ฟิวลงเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อมกำหนดดังXOSLOTกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามที่ประชุมครั้งที่ 30/2564...