August 10, 2022

ขาดแคลนวัคซีน

วันนี้ (18 ตุลาคม) ที่ศูนย์แถลงข่าวเหตุการณ์โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธาณสุข จังหวัดจังหวัดนนทบุรี นพ.เขวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคแล้วก็ภัยสุขภาพในคราวฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าอาจมีการส่งมอบที่ไม่ตรงตามจำนวนในบางครั้ง ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดตอน คณะกรรมการวิชาการ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงเห็นชอบสูตรการฉีดวัคซีนไขว้แบบใหม่ คือ ซิโนแวค-ไฟเซอร์ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าขาดแคลน ในส่วนของสูตรการฉีดวัคซีนสูตรใหม่อีกสูตร ก็คือ แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์ คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้ใช้ได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น เช่น ในกรณีที่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเป้าหมายครบถ้วนแล้ว แต่มีวัคซีนค้างอยู่ที่จังหวัด...