September 26, 2022

ข่าวโควิดวันนี้

ศบค. รายงานเหตุการณ์โควิดวันนี้ 21 กันยายน 64 ผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 10,919 ราย เสียชีวิต 143 ศพ รักษาหายมากขึ้น 11,694 ราย ไทยยังอยู่อันดับที่ 29 ของโลก   วันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ PGSLOT   ติดเชื้อในประเทศ...
ศบค. รายงานเหตุการณ์โควิดวันนี้ 20 เดือนกันยายน 64 ผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 12,709 ราย เสียชีวิต 106 ศพ รักษาหายมากขึ้น 11,125 ราย ไทยยังอยู่อันดับที่ 29 ของโลกวันที่ 20 ก.ย. 2564   ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ติดเชื้อในประเทศ 11,840 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 11 ราย G2GBET รักษาหายเพิ่มขึ้น 11,125...