August 15, 2022

คลองชัยนาท-ป่าสัก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ด้วยมวลน้ำและก็ระดับน้ำลำคลองจังหวัดชัยนาท–ป่าสัก หรูหราสูงมากขึ้น ทำให้น้ำกัดกร่อนแนวรอบๆถนนหนทางตอนต้นลำคลอง 23 R ที่แยกจากลำคลองจังหวัดชัยนาท–ป่าสัก (เกือกม้าแผนการชลประทานเริงรางลำคลอง 23 R) ขาดพังทลายทำให้น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่กลุ่ม 5 ตำบลหายโศก ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร-1 เมตร มวลน้ำนี้ จะไหลลงตำบลตลาดน้อย ตำบลโคกใหญ่ และตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี...