August 13, 2022

คลัสเตอร์ใหม่

กระทรวงสาธารณสุข เผยออกมาว่า ในเวลานี้เขตสุขภาพของจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว พร้อมรองรับการ “เปิดประเทศ” ในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 64 รวมทั้งพร้อมชะลอ–จบกิจกรรม ถ้าโควิดแพร่ระบาดหนัก 29 ต.ค.64 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เขตสุขภาพของจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 ด้วยมาตรการการดำเนินการขั้นตอนการปฎิบัติงานกลาง (SOP) เพื่อเปิดประเทศในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว...