August 14, 2022

คันกั้นน้ำ

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพ เผยถึง เหตุการณ์น้ำ เหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ว่า วันนี้ (เวลา 06.00 น.) จำนวนน้ำของกรมชลประทานที่อำเภอบางไทรวัดจำนวนน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เฉลี่ย 3,088 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารอบๆปากคลองตลาดของ กรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับ 1.90 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 1.10 เมตร จึงยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ กทม. โดยวันนี้ฐานน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดเวลา 19.10 น. ที่ระดับ +1.10...