August 10, 2022

จังหวัดชายแดนใต้

ตอนวันที่ 14 ต.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (ศบค.) กล่าวมาว่า เหตุการณ์โควิด-19 วันนี้มีรายงาน ผู้เจ็บป่วยใหม่ 11,276 ราย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,860 ราย พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 2,392 ราย จัดหวัดอื่นๆ 67 จังหวัด 6,838...