August 15, 2022

จ่ายชำระหนี้

(12 ตุลาคม64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบปัญหาสื่อมวลชน แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณี การจ่ายชำระหนี้ BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ที่มีการเจรจามาหลายเดือนแต่ยังไม่มีข้อสรุป ว่า นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะชัดเจนในเร็วๆ นี้มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ส่วนรัฐบาลมีแนวทางจะชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย 3.7 หมื่นล้าน อย่างไรนั้น อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามกฏหมาย นายกฯ...