August 14, 2022

ชายแดนใต้

ตอนวันที่ 18 เดือนตุลาคม 2564 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นผู้แทน ศบค.แถลงเหตุการณ์ประจำวัน ว่า วันนี้เมืองไทยมีผู้ติดเชื้อโรค 10,111 ราย เสียชีวิต 63 ราย ภาพรวม กทม. และปริมณฑลการติดเชื้อลดลง สัดส่วนเหลือ 16% ถือว่าทิศทางลดลงชัดเจน ต่างจังหวัดลดลงช้าๆ สัดส่วน 61% ส่วนชายแดนใต้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสัปดาห์ที่แล้วัดส่วนประมาณ 16-17% วันนี้เพิ่มเป็น 23%...
ตอนวันที่ 14 ต.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (ศบค.) กล่าวมาว่า เหตุการณ์โควิด-19 วันนี้มีรายงาน ผู้เจ็บป่วยใหม่ 11,276 ราย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,860 ราย พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 2,392 ราย จัดหวัดอื่นๆ 67 จังหวัด 6,838...