August 19, 2022

ถุงยังชีพ

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงยั่งยืนของผู้คน (ปลัด พม.) พร้อมกับนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมปรับปรุงสังคมและก็ผลประโยชน์ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดเนินมะขามงาม ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประสบปัญหาG2GBETความเดือดร้อนและยากลำบากจากภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ครอบครัว...
กรุ๊ป การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ฝ่าทุเลาความลำบากราษฎร ข้างหลังพบเจอพิษน้ำหลาก ส่งหน่วยทำการ PTT Group SEALs ใช้ประสบการณ์ช่วยเหลืออุทกภัยปี 2554 ลงพื้นที่ช่วยผู้เผชิญภัย พร้อมจัดเตรียมถุงเลี้ยงชีวิต 10,000 ถุง ส่งให้ประชากรผู้ได้รับผลพวงในทันที นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างนั้น กลุ่ม ปตท. จึงมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการชมรม “PTT Group SEALs กลุ่ม ปตท.”...