August 10, 2022

ธีรณี อจลากุล

นางสาวธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันสนับสนุนการวิเคราะห์แล้วก็บริหารBig dataภาครัฐ (GBDi) พูดว่า ได้ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จากการผลักดันและส่งเสริมงบประมาณโดยกองทุนปรับปรุงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องราวรักษาคนไข้ทั่วประเทศในชื่อ “Health Link” ขึ้น...