October 1, 2022

นมโรงเรียน

“มนัญญา” ประกาศตามล่า “มาเฟียนมโรงเรียน” เล็งรื้อถอนความเห็น คณะรัฐมนตรีปี 62 ที่ให้เพียงแค่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นคู่สัญญาซื้อขาย ส่วน “กรมปศุสัตว์” มีบทบาทแบ่งโควตาให้เอกชน 70 ราย ตั้งข้อซักถาม เพราะอะไรไม่ให้สหกรณ์วัวนมทั่วราชอาณาจักร มีสิทธิ์ร่วม แนะให้ ศธ.แจกแจงข้อสรุป เพื่อจัดการปัญหา   ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน64 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวเสริมเติมถึงกรณีคดโกงนมสถานที่เรียนว่า ตนได้รายงานนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรี ให้ทำพิจารณา วันนี้ได้แจ้งให้กับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องให้ตระเตรียมเอกสารทั้งปวง โดยวันจันทร์ที่ 27 เดือนกันยายนนี้ เวลา 13.00...