October 6, 2022

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

วันที่ 12 ก.ย.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การตัดสินใจของนายกฯ กับ การคัดคนดีเสริมทีม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10...