October 6, 2022

นักท่องเที่ยว

นายอนุทิน พึงพอใจเปิดประเทศวันแรกนักเดินทางพึงใจ มาตรการคัดเลือกกรองเข้าประเทศ เดินหน้าฉีดยาวัคซีนให้ครบ 100 ล้านโดสในเดือนพฤศจิกายนนี้ ย้ำกรุ๊ปเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง กิจกรรม กิจการเสี่ยง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างความปลอดภัยยิ่งขึ้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศถือเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมป้องกันโรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของระบบสาธารณสุขแก่นานาประเทศ รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งวานนี้ ( 1 พ.ย)...