August 15, 2022

น้ำท่วมกรุงเทพ

เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำอยู่ที่ 2,775 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท้ายน้ำอยู่ที่ 16.19 ม.รทก. ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ เปิดเผย 9 จังหวัด ที่ได้รับผลพวง ได้รับการตักเตือนให้เตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ 1-5 ตุลาคมนี้   วันที่ 30 เดือนกันยายน 2564 นักข่าวรายงาน เหตุการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในขณะนี้ ระดับน้ำเหนือเขื่อน อยู่ที่ +17.00 ม.รทก. ระบายน้ำ อยู่ที่ 2,775 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำอยู่ที่...
อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยระดมกันแผงกันน้ำเข้า “โบราณสถาน” ที่ตั้งอยู่ชายน้ำ หวั่นหวาดได้รับผลพวงจากน้ำท่วม พร้อมผสานความร่วมแรงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวโยง   วันที่ 27 กันยายน 2564 นายไฟ เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร บอกว่า ได้รับรายงานเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สวนประวัติศาสตร์อยุธยา โดยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายน้ำ 2,500 ลบ.มัธยม/วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำรอบๆรอบๆพื้นที่อุทยานฯ หรูหราสูงมากขึ้นจากตอนวันที่ 26...