August 19, 2022

น้ำมันโลก

พลังงาน กำหนด 9 เดือนไทยนำเข้าน้ำมันวันละ 8.54 แสนบาร์เรล ผลพวงราคาน้ำมันโลกสูงมากขึ้น จำต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่ม 44.7 % ในช่วงเวลาที่คลายล็อกดาวน์ กิจกรรมเศรษฐกิจเคลื่อน ดันยอดใช้น้ำมันเดือนเดือนกันยายนขยายตัว น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 9 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กันยายน) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.2 โดยการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลงร้อยละ...