August 15, 2022

น้ำหลาก

26 ต.ค. 2564 กองอำนวยการคุ้มครองปกป้องรวมทั้งทุเลาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินแล้วก็พินิจพิจารณาเหตุการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดหมาย (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี พบว่าในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย ดังนี้ 1.พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก...
พล.ตำบลอำเภออัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร เผยถึงเหตุการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ว่า วันนี้(06.00 น.) จำนวนน้ำของกรมชลประทานที่อำเภอบางไทรวัดจำนวนน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เฉลี่ย 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของ กทม. อยู่ที่ระดับ 1.55 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 1.45 เมตร จึงยังไม่ได้ผลกระทบจากน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาและจากน้ำขึ้นเต็มที่แต่อย่างใด สำหรับระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออก ณ ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) อยู่ในระดับปกติ +1.13...