August 19, 2022

บ้านห้วยพระ

(13 เดือนตุลาคม64) นายพันธ์ ชมพูพระ ผู้ใหญ่บ้านกลุ่ม 9 บ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดจังหวัดนครพนม เผยออกมาว่า ความก้าวหน้าเกี่ยวกับปัญหาผู้ลงทุนเอกชน นอกพื้นที่บ้านนอกเข้ามาฮุบที่ดินทำกิน รวมถึง ที่ดินสาธารณะประโยชน์ใช้ร่วมกันของชาวบ้าน รวมกว่า 2,000 ไร่ บางรายมีใบจับจองทำกินมาตั้งแต่ปี 2521 -2525 แต่ภายหลัง ถูกนายทุนใช้กลโกงรังวัดออกเอกสารสิทธิ์ ขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ มีทั้งพื้นที่ นส.3 สปก. รวมถึงที่สาธารณะประโยชน์ ภายหลังชาวบ้านได้ต่อสู้คัดค้านมาตั้งแต่ปี...