August 15, 2022

ปลัด พม.

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงยั่งยืนของผู้คน (ปลัด พม.) พร้อมกับนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมปรับปรุงสังคมและก็ผลประโยชน์ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดเนินมะขามงาม ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประสบปัญหาG2GBETความเดือดร้อนและยากลำบากจากภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ครอบครัว...