August 10, 2022

ผู้ติดเชื้อโควิด-19

ช่วงวันที่ 24 เดือนตุลาคม นักข่าวแถลงการณ์ว่า ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,351 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไปในประเทศ 9,206 ราย ติดเชื้อจากผู้เดินทางต่างประเทศ 6 ราย และติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขังเพิ่ม 139 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม...