October 1, 2022

ผู้ป่วยจิตเวช

19 ผู้ต้องบำบัดสารเสพติดของวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ถูกส่งพักฟื้นที่บ้านหมอปลา จังหวัดเพชรบุรี ในขณะที่ 3 คนเหลือกรมสุขภาพจิตรับไปส่งบ้าน แพทย์ปลาเปิดเผยซึ่งถ้าหากว่าถูกฟ้องก็พร้อมสู้นำความเป็นจริงเข้ากระบวนการยุติธรรม   ความก้าวหน้ากรณี วิเคราะห์ศูนย์เกื้อหนุนบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดสิ่งเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง กลุ่ม 10 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 เดือนกันยายน64 รถบรรทุกกำลังพลจาก เขตทหารราบที่ 17 (มทบริษัท17) พร้อมกำลังพล ได้นำผู้บำบัดรักษา ปริมาณ 19 ราย เป็นชาว จังหวัดจังหวัดราชบุรี ปริมาณ 2 คน จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาณ 2 คน จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณ 2 คน จังหวัดชลบุรี ปริมาณ 2 คน กรุงเทพมหานคร ปริมาณ 3 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณ 1 คน จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณ 1 คน จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณ 2 คน จังหวัดจังหวัดสระบุรี ปริมาณ 2 คน จังหวัดจังหวัดนครปฐม ปริมาณ 1 คน รวมทั้ง จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณ 1 คน เดินทางออกจาก โรงพยาบาลสนาม ค่ายฝึกฝน รด.เขาชนไก่ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเดินทางไปที่วัดท่าพุราษฎร์บำรุง กลุ่ม 10 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย   โดยเดินทางออกจาก รพ.สนามมาที่วัดท่าพุฯ เพื่อมาเอาทรัพย์สินและเงินที่ผู้ปกครองและญาติได้ฝากไว้กับทางวัดเพื่อเป็นค่าอาหารและใช้จ่าย ซึ่งผู้ต้องบำบัดใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงออกเดินทางต่อไปบ้านหมอปลา หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว มือปราบสัมภเวสี ที่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด...