August 13, 2022

ผู้ป่วยสีแดง

แพทย์สรุปผลปฏิบัติงาน 130 วัน พร้อมปิด โรงพยาบาลบุษราคัม ข้างหลังส่งคนป่วยรักษาหายกลับหมดทุกรายแล้ว ชี้ ผู้ติดเชื้อเริ่มน้อยลงทั้งยัง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งบริเวณรอบๆ   เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 เดือนกันยายน 2564 แพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม พร้อมทั้ง แพทย์หญิงฟ้าพร สิงขรเขียว หมอวิเคยชิน...