August 13, 2022

ผู้ได้รับวัคซีน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานเหตุการณ์โรค “โควิด-19″ ทุกวันที่ 8 เดือนตุลาคม 2564 โดย ปริมาณผู้ติดโรค “โควิดวันนี้” 11,140 ราย (แบ่งเป็นผู้ติดโรครายใหม่ 11,068 ราย ติดเชื้อโรคข้างในคุก/ที่จำเป็นต้องขัง 72 ราย)  สำหรับสถิติตัวเลข ผู้ติดเชื้อ – ผู้เสียชีวิต จาก “โควิด-19” ในรอบสัปดาห์ – 1 ต.ค.2564 ติดเชื้อ 11,754 เสียชีวิต 123 ราย – 2 ต.ค.2564...