August 10, 2022

พักชำระหนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยออกมาว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ช่วงปลายก.ย.ก่อนหน้านี้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจความทรุดโทรมและก็ช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารออมสินและก็พลเมืองในพื้นที่ พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายต่อลูกค้าและประชาชนเป็นวงกว้าง ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย รวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้มาตรการอื่น ๆ...