September 29, 2022

พายุซัดถนนพัง

ลมพายุซัดฝนตกหนัก ตัดถนนถนนหลวงต่างจังหวัดพังทลายยับ 78 สายทาง ในพื้นที่ 15 จังหวัด พร้อมรีบเดินหน้าเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้เดินทางได้โดยด่วน   นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงต่างจังหวัด ด้านบำรุงรักษาทางและก็สะพาน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พูดว่า จากที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ถนนหนทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของถนนหลวงชนบท...