September 29, 2022

ภูเก็ต

ตอนวันที่ 1 พฤศจิกายน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทำการจังหวัดภูเก็ต และสนามบินจังหวัดภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับเที่ยวบินแรกสัมผัสรันเวย์ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต จากสวิสเซอร์แลนด์ สายการบิน Edelweiss ที่กลับมาทำการบินหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นำนักท่องเที่ยว 227 คน ด้วยเครื่องบิน Airbus 340 สู่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาและได้รับวัคซีนG2GBETครบโดส และจะเข้ารับการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และสามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทันที ทั้งนี้...
พญ.หญิง จันทรังสิกุล รองผู้อำนวยการที่ทำการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ บอกว่า การจัดสรรชุดตรวจ “แอนติเจน เทสต์ คิท” ( Antigen Test Kit  : ATK) เพื่อประชากรตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ช่วงแรกเขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 568,175 ชุด แต่ด้วยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเปิดการท่องเที่ยวประเทศ จึงขอรับจัดสรร ATK เพิ่มเติมเพื่อสร้างเร่งความมั่นใจ ทำให้ขณะนี้จังหวัดในพื้นที่เขต 11...