August 14, 2022

มาตรา 39

อัปเดตปัจจุบันมาตารการแก้ไขผู้เอาประกันตนในระบบประกันสังคม ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินแก้ไขประกันสังคม ให้กับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้ง มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในพื้นที่ 9 กิจการ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง โดยมีผู้ประกันตน  ม.33, 39 และ 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน แต่พบว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิเยียวยาแต่โอนเงินไม่สำเร็จเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ  200,000 ราย...
ความก้าวหน้ากรณีการชำระเงินแก้ไขให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์โรคโควิด-19 ในระยะที่ 2 สำหรับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 แล้วก็มาตรา 40 สามารถเช็กสิทธิถึงที่เหมาะ www.sso.go.th หากไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบยื่นทบทวนG2GBETสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 64 1.วันที่ 20 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา...