August 10, 2022

ม็อบรถบรรทุก

ตอนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) พล.ตำบลท.ความสามารถ เจริญก้าวหน้าสหายาความรื่นเริง ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจปรท.ผู้บังคับบัญชาตำรวจ มีหนังสือวิทยุในราชการตำรวจ เลขที่ 0007.34/3311 ระบุวันที่ 29 เดือนตุลาคม 2564 ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น. ภ.1-9 ก. และ สยศ.ตร. บก.ทล. ผู้รับทราบ ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. (มค) และ (กม) ผู้ช่วย...