August 19, 2022

รพ.สนามปิดม โรงพยาบาลบุษราคัม

ปลัดสาธารณสุข กล่าวปิดม่าน โรงพยาบาลบุษราคัม อย่างเป็นทางการ ข้างหลังสำเร็จภารกิจปฏิบัติงาน 130 วัน ขอบคุณมาก ชมเชย เจ้าหน้าที่และก็ทุกภาคส่วนที่อ่อนล้าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   วันที่ 30 กันยายน 2564 นักข่าวแถลงการณ์ว่าที่อิมแพ็ค เมืองทองคำเมือง มีกลุ่มหมอ แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวพันร่วมพิธีการปิดโรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงหมอสนามขนาดใหญ่สำหรับผู้เจ็บป่วยสีเหลือง โดย แพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบุษราคัม...