August 15, 2022

ระบาดซ้ำ

นพ.สันฑิต บุญยะส่ง หมอสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เผยออกมาว่า จังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจเจอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด 19 (เกิดระบาดซ้ำ)ในโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภออัมพวา ในช่วงวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 170 คน รับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการสอบสวนโรค พร้อมดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดฯ แยกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและคนต่างด้าวได้รับการกักตัว...