August 14, 2022

รักษานาน

วันที่ 23 เดือนตุลาคม 2564 จากกรณีช้างตัวผู้ขุนแผน อายุ 64 ปี กำเนิดล้มพับในปางช้างไทย วัวกระทิงลาย @พัทยา จังหวัดชลบุรี ก่อนนายสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน เมืองพัทยา โดย นายสัตวแพทย์ เผด็จ ศิริดำรง จะเข้าช่วยเหลือด้วยการให้นำเกลือและยารักษา โดยเบื้องต้นเนื่องจากการขาดอาหารในช่วงโควิดและยังพบว่าสาเหตุมาจากช้างพลายขุนแผนเคยเป็นโรคเบาหวาน จึงส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเลือกเป็นกรดจากคีโตน เพราะอินซูลินในร่างกายเกิดความบกพร่องทำให้ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้นั้น นายสัตวแพทย์ เผด็จ ศิริดำรง นายสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน เมืองพัทยา ทำการเคลื่อนย้ายพลายขุนแผนขึ้นรถบรรทุก รถกู้ภัยช่วยช้าง...