August 14, 2022

รัฐบาล

(12 ตุลาคม64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบปัญหาสื่อมวลชน แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณี การจ่ายชำระหนี้ BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ที่มีการเจรจามาหลายเดือนแต่ยังไม่มีข้อสรุป ว่า นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะชัดเจนในเร็วๆ นี้มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ส่วนรัฐบาลมีแนวทางจะชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย 3.7 หมื่นล้าน อย่างไรนั้น อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามกฏหมาย นายกฯ...
นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล โครงข่ายสิทธิเพื่อแรงานระหว่างประเทศ ถ้อยแถลงคำเรียกร้องเนื่องใน Decent Work Day ต่อรัฐบาลว่าเหตุการณ์โควิดที่เกิดผลพวงต่อคนงานอย่างมากมาย ซึ่งแรงงานระหว่างชาติยิ่งมีความลำบากตรากตรำ ที่งานรวมทั้งรายได้ลดน้อยลงอย่างยิ่ง ไม่ต่างจากแรงงานไทยและดูเหมือนจะยากลำบากยิ่งกว่า ด้วยอุปสรรคด้านภาษาจึงเข้าไม่ถึงข้อมูลความช่วยเหลือด้านต่างๆโดยเฉพาะการรับตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีน ที่นายจ้างใช้เป็นเงื่อนไขกับกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน ให้หยุดทำงานชั่วคราว โดยให้ไปรับวัคซีนและมีหนังสือรับรองจึงจะรับให้ทำงาน นางสาวสุธาสินี กล่าวอีกว่าเราได้รับการร้องเรียนจากแรงงาน หลายโรงงาน หลายอุตสาหกรรมเช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า นายจ้างให้ลูกจ้างที่หยุดงานเนื่องจากติดเชื้อโควิด ให้ใช้วันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง 30 วันตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ที่การกักตัวรักษาก็แทบจะใช้หมด...