August 15, 2022

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

“อิสระ” บอกช่องทางแหว่งร่าง พระราชบัญญัติการเล่าเรียนฯ ใต้กะลา 3 ชั้น ครอบเด็ก อาจารย์ ระบบ บังคับเด็กหาแนวทางเลี้ยงชีพตั้งเเต่ 6 ขวบ เมินหน้าความมากมายหลากหลายทางเพศ-เกียรติความเป็นคน ช่วงวันที่ 17 กันยายน64 ที่สภานิติบัญญัติ การสัมมนาร่วมสภานิติบัญญัติ ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ปฏิบัติภารกิจประธานการสัมมนา เพื่อพินิจพิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติการเรียนรู้แห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เป็นผู้เสนอ G2GBET...