August 14, 2022

ร้านเกม

วันนี้ 30 ตุลาคม 64 พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เผยออกมาว่า จากที่สัมมนาคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ครั้งที่ 31/2564 ได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบประกาศจังหวัดกรุงเทพ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) โดยมีสถานสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ตู้เกม สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่...