August 13, 2022

ลดความเสี่ยง

กรมอนามัย แนะประชากร และก็ผู้จัดแจงจัดงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง เข้ม 10 มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ลดเสี่ยงวัววิด-19 พร้อมแนะกรุ๊ปเสี่ยง กรุ๊ปบอบบาง คนแก่ ประเพณีลอยกระทงแบบออนไลน์แทน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เทศกาลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตามสถานที่ต่าง ๆ จะทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมากและใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ โควิด-19 ได้ จึงขอให้SLOTXOผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และตรวจสอบความเสี่ยงก่อนเข้างาน  เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1...
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การสวมเสื้อผ้าซ้ำ การอยู่ในบ้าน ที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้มีโอกาส ที่เชื้อโควิด-19 จะเกาะติดอยู่ตามพื้นผิวเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับได้ โดยเชื้อโควิด-19 สามารถอยู่บนผ้าได้นานถึง 24...