August 15, 2022

ลำลูกกา

จากกรณีแฟรนไชส์บริษัทขนส่งเอกชนพัสดุภัณฑ์รายหนึ่งปิดคลังที่เอาไว้สำหรับเก็บสินค้าบริเวณลำลูกกา จังหวัดจังหวัดปทุมธานี ข้างหลังบุคลากรตั้งกรุ๊ปคัดค้านเหตุเพราะถูกตัดเงินส่วนแบ่งค่าพัสดุภัณฑ์เหลือชิ้นละ 7 บาท ทั้งมีการส่งแชตไลน์ไล่บุคลากรที่เคลื่อนออก อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้พนักงานบริษัทขนส่งดังกล่าวได้รวมตัวกันพบนายจ้างเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม หลังบริษัทได้ปรับเปลี่ยนการจ้างงาน และถูกตัดเงินค่าจ้างบางส่วน รวมถึงลดสวัสดิการและประกันสังคมโดยไม่แจ้งพนักงานล่วงหน้า ส่วนพนักงานประจำ มีการเปลี่ยนสัญญาเป็นแบบเดือนต่อเดือน อีกทั้งมีการหักภาษีพนักงานเดือนละ 2-3 พันบาท ขณะเดียวกันพบว่าพนักงานที่ออกมาเคลื่อนไหวถูกนายจ้างส่งแชตไลน์แจ้งให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยอ้างว่าทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง อัพเดตเพิ่มเติมค่ะ น้องธุรการคลังแจ้งว่า วันนี้ 23 ต.ค.64 ทาง...