August 13, 2022

ลำเชียงไกร

น้ำลำเชียงไกรล้นเข้าท่วมแหล่งโบราณคดีวิทยาบ้านพระราชวัง อำเภอโนนสูงแล้ว น้ำสูงขึ้นยิ่งกว่า 2 เมตร ช่วยเหลือรีบย้ายถิ่นชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนในตำบลหลุมข้าว ไปศูนย์ย้ายถิ่นชั่วครั้งคราวคาดจำต้องย้ายถิ่นหนีน้ำตลอดทั้งวัน   ช่วงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2564 ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า มวลน้ำเยอะมากจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ในอำเภอโนนไทย ได้ไหลผ่านเข้าพื้นที่ตำบลจันอัด ตำบลเมืองพระราชวัง ในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทำให้จำนวนน้ำทั้งสิ้นได้ไหลล้นเข้าท่วมถนนหนทางสาย โนนสูง-โนนไทย ระดับน้ำท่วมสูงยิ่งกว่า 1 เมตร เป็นระยะทางยาวราว 5 กิโล ทำให้รถยนต์ทุกหมวดหมู่ไม่อาจจะผ่านไปมาได้ ทั้งมวลน้ำทั้งปวงได้ไหลเข้าท่วมวัดบ้านหนองอ๋อ กลุ่มที่ 3 ตำบลเมืองพระราชวัง ระดับน้ำท่วมสูงยิ่งกว่า 2 เมตร ข้าราชการช่วยเหลือจำต้องรีบย้ายถิ่นประชาชนกว่า 100 หลังคาเรือน หนีอุทกภัยกันจ้าละหวั่น เมื่อช่วงวันที่ 28 เดือนกันยายน 64 ก่อนหน้านี้นั้น   ล่าสุดมวลน้ำทั้งหมดได้ไหลหลากเข้าท่วม แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 80 เซนติเมตร ชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนต่างเร่งอพยพออกมาอยู่ริมถนนมิตรภาพ เช่นเดียวกันกับโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 ตำบลธารปราสาท ถูกน้ำไหลท่วมโรงเรียน สูงกว่า...
เขื่อนพิมายรีบระบายน้ำไปท้ายน้ำเต็มกำลัง ข้างหลังน้ำลำเชียงไกรล้นเข้าลำน้ำมูล กระทั่งเอ่อออกมาทางท่อที่มีไว้เพื่อระบายน้ำท่วมถนนหนทางบางเส้นใกล้เขตเมืองพิมาย เจ้าหน้าที่รับน่าห่วงเพราะว่าจุดนี้รับน้ำต่อจากหลายอำเภอที่ท่วม   ตอนวันที่ 29 กันยายน64 ผู้รายงานข่าวรายงานเหตุการณ์จำนวนน้ำในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดจังหวัดโคราช โดยจำนวนน้ำด้านในลำธารจักราช ได้ไหลเข้าท่วมรอบๆพื้นที่ศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอพิมาย สถานีตำรวจภูธรพิมาย หอสมุดอำเภอพิมาย ที่ทำการที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ห้องประชุมอำเภอพิมาย...