September 26, 2022

ลุงตู่

วันนี้ (10 เดือนตุลาคม64 ) นิด้าโพล เผยผลที่เกิดจากการสำรวจสะท้อนสิ่งที่ต้องการผู้คนตามกระแสการบ้านการเมือง ต้องการให้“ลุงตู่” ยุบสภาอย่างรวดเร็วเพื่อมี “การเลือกตั้ง”  ในช่วงเวลาที่ที่ผ่านมา “อีสานโพล” ก็เผยแพร่ผลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจออกมาอีก ถ้าเกิดมี “ออกเสียง” วันนี้อยากได้คนไหนกันเป็นนายกรัฐมนตรี  จับอาการของ”สำนักโพล”ต่างๆ ที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมือง ก็ดูไม่ต่างกับ การลงพื้นที่ของหลายพรรคการเมืองในช่วงนี้  ส.ส.แทบทุกคนอ้างว่าเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งฟังปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข แต่โดยนัยที่แท้จริงแล้ว ตอนนี้คือช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร  เวลานี้คือเวลาที่กฎหมายเปิดทางให้ส.ส.ไปพบประชาชนเพื่อนำปัญหามาอภิปรายในสภาผู้แทนฯให้G2GBETหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไข และหาแต้มสะสมไว้เป็นต้นทุนว่านักการเมืองคนนี้ไม่ทอดทิ้งและขอโอกาสทำงานเพื่อบ้านเกิด…หากต้องเกิดการเลือกตั้งในวันข้างหน้า บวกกับตอนนี้ใกล้เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ราว 5,300 แห่ง...