August 15, 2022

วัคซีนครบ

วันที่ 13 เดือนตุลาคม64 ศูนย์บริหารเหตุการณ์โควิด 19 (ศบค.) เผยแพร่ข้อมูลเหตุการณ์โควิด 19 ทุกวันว่า วันนี้เมืองไทยมีผู้ติดโรคใหม่ 10,064 ราย สะสม 1,740,428 รายหายป่วย 10,988 ราย สะสม 1,615,343 ราย เสียชีวิต 82 ราย สะสม 17,917 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 107,168...