August 13, 2022

วันหยุดตุลาคม

ท้ายที่สุดก็ไปสู่ต.ค. จัดว่าใกล้จะปลายปีเต็มทนแล้ว วันนี้พวกเราจะพามามองวันหยุดในตุลาคม 2564 กัน “วันหยุด” ต.ค.นี้ มี 2+2วัน สำหรับวันหยุดเดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดที่G2GBETหยุดเหมือนกันทั้งประเทศอยู่ 2 วันด้วยกัน คือ วันพุธที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรณคตในหลวงรัชกาลที่ 9 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันปิยมหาราชปีนี้ตรงกับวันเสาร์) นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดประจำภาคที่...