October 1, 2022

ศบค.

วัววิดวันนี้ ศบค. รายงานเหตุการณ์พื้นฐานผู้เจ็บป่วยใหม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 8 พัน เสียชีวิตต่ำร้อย เปิดเผย ยอดผู้เจ็บป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.) กว่า 1.9 ล้านราย วันที่ 3 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 7,679 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,864 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 272 ราย...
ศบค. รายงาน ไทยติดโควิดติดอันดับที่ 24 ของโลก เจอผู้ติดโรครายใหม่ 7,574 ราย เสียชีวิต 78 ราย กรุงเทพมหานครอันดับ 1 ที่ 789 ราย ระหว่างที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ติดเชื้อโรคพุ่งกว่า 2พันราย –ตายสูง ในเวลาที่ยอดฉีดยาวัคซีนสะสมกว่า76 ล้านโดส เมื่อวันที่ 2พ.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ผู้ป่วยรายใหม่7,574 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,793 ราย...
ช่วงวันที่ 24 เดือนตุลาคม นักข่าวแถลงการณ์ว่า ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,351 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไปในประเทศ 9,206 ราย ติดเชื้อจากผู้เดินทางต่างประเทศ 6 ราย และติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขังเพิ่ม 139 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม...
ช่วงวันที่ 23 เดือนตุลาคม64 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกวัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 9,742 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,121ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 546 ราย จากเรือนจำ 70 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย...
ด่วน ศบค. รายงานเหตุการณ์พื้นฐาน โควิดวันนี้ คนไข้ใหม่ต่ำหลักหมื่นตลอด เสียชีวิตต่ำร้อย เปิดเผย ติดเชื้อโรคอยู่ในข่าย ATK กว่า 2,000 ราย วันที่ 21 ต.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 9,727 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,072 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 558 ราย...
ตอนวันที่ 18 เดือนตุลาคม 2564 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นผู้แทน ศบค.แถลงเหตุการณ์ประจำวัน ว่า วันนี้เมืองไทยมีผู้ติดเชื้อโรค 10,111 ราย เสียชีวิต 63 ราย ภาพรวม กทม. และปริมณฑลการติดเชื้อลดลง สัดส่วนเหลือ 16% ถือว่าทิศทางลดลงชัดเจน ต่างจังหวัดลดลงช้าๆ สัดส่วน 61% ส่วนชายแดนใต้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสัปดาห์ที่แล้วัดส่วนประมาณ 16-17% วันนี้เพิ่มเป็น 23%...
ช่วงวันที่ 9 ตุลาคม64 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกวัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ -ผู้ป่วยรายใหม่ 10,630 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,881 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 673 ราย จากเรือนจำ 67 ราย...
ศบค. รายงานเหตุการณ์โควิดวันนี้ 20 เดือนกันยายน 64 ผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 12,709 ราย เสียชีวิต 106 ศพ รักษาหายมากขึ้น 11,125 ราย ไทยยังอยู่อันดับที่ 29 ของโลกวันที่ 20 ก.ย. 2564   ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ติดเชื้อในประเทศ 11,840 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 11 ราย G2GBET รักษาหายเพิ่มขึ้น 11,125...