August 14, 2022

สถานศึกษา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย มอบ “วัคซีนไฟเซอร์” ให้สถานศึกษาแล้ว 4.5 ล้านโดส  พร้อมฉีดให้นักเรียนทันก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 64  วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีน เป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งกรมควบคุมโรคพร้อมให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มนักเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียน และอนุมัติให้ใช้ “วัคซีนไฟเซอร์” ในเด็กอายุ...