August 14, 2022

สนามบิน

“ศักดิ์สยาม“นำกลุ่มตรวจสอบความพร้อมเพรียง“ดอนเมือง–สุวรรณภูมิ“รับรองสนามบินทั้งยัง 6 ที่ของ AOT พร้อมรับเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน นี้ คาดมีผู้โดยสารเฉลี่ยแล้ววันละ 40,000 คน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า กระทรวงคมนาคมได้มีการซักซ้อมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด...