August 14, 2022

สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรม บอกว่า จากการสัมมนาปรึกษาขอคำแนะนำความร่วมแรงร่วมใจขับงานวัฒนธรรม ระหว่างประธาน กระทรวงวัฒนธรรม (วธนาคาร) ร่วมกับ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมที่เมืองไทย นายเล็ก ผู้หญิง นายกชมรมสภาวัฒนธรรมที่เมืองไทย โดยสภาวัฒนธรรม ได้ขอให้มีการทวนแนวทางสำหรับในการช่วยเหลืองบประมาณ...