October 6, 2022

สวิตเซอร์แลนด์ชุมพร

สาว อบต.ช็อก เพื่อนส่งหน้ากากอนามัย 120 ชิ้น มาจากสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อมอบต่อให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด เปิดดูกลับพบเป็น “ไวอากร้า” 70 เม็ด รุดแจ้งตำรวจ เชื่อถูกสับเปลี่ยน-พบพิรุธพัสดุถูกจ่าหน้าซองใหม่มาจากสุราษฎร์ฯ 18:30 น. เมื่อวันที่ 8 ก.ย.64...