September 26, 2022

สั่งปิด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงความเห็นสั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้างหลังเจอมีการติดเชื้อโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อนอีกทั้งในชุมชน ห้องพัก แล้วก็แคมป์คนงาน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคslotxo5ในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home...