August 10, 2022

สั่งสอบป้องกันจังหวัด

“ขอขอบคุณท่านผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวานวันที่ 22 ก.ย. 2564 ผมได้ทำหนังสือเปิดผนึก ผ่านเพจ ทนายความอนันต์ชัย ไชยเดช หลังจากนั้นมีการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ว่า นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงชื่อในคำสั่งตั้งกรรมการสอบข้อสรุป จ.อ.แก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนผู้ว่าจะปลดเกษียณราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2564 โดยสั่งให้ นางสาวชไมพร สุกใสจิตร รองผู้ว่าปฏิบัติภารกิจประธานคณะกรรมการซักถามความจริง   ผมและทีมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม 4 หน่วยงาน จำนวน 24 นาย ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ผมและทีมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม หวังว่า...